Osteopathie

Eigenlijk komen de meeste mensen via horen zeggen bij mij. In eerste instantie is men  niet geïnteresseerd in wat osteopathie inhoud. Ze willen weten of je wat voor ze kan betekenen. Een rationele houding dus, waarbij effectiviteit gevraagd wordt.

De praktijk leert dat de klacht die zich uit in symptomen, een oorzaak heeft. Dit kunnen resten zijn van stressoren die de persoon in zijn (ook korte!) leven heeft opgelopen. Invloeden op zowel fysiek als mentaal niveau, infectie ziektes en dergelijke.

Ik vraag u uit over al dit soort zaken. Daardoor krijg ik een beeld hoe uw gezondheidstoestand is. Die stressoren geven bewegingsverliezen in het bindweefsel van het lichaam. Als die dan  vrijkomen, dan kan het lichaam weer gaan bewegen.
En dat wil je graag bereiken.